Vrienden der Blinden

Goede doel Rotary Night Club 2020

Vrienden der Blinden

05/03/2020 - 12:00

Zoals elk jaar zijn we erin geslaagd een goed doel voor onze RNC te vinden. Dit jaar gaat de opbrengst van onze Rotary Night Club 2020 naar meerdere goede doelen. Daarvan is Vrienden der Blinden er één van.

Vrienden der Blinden

Een opleidingscentrum voor blindengeleidehonden.
Het opleidingscentrum maakt deel uit van de vzw ‘Het Federaal Werk Vrienden der Blinden en Slechtzienden’, opgericht in 1996.

Mijn ogen, mijn hond, mijn vrijheid

Vrienden der Blinden Koksijde is een opleidingscentrum voor blindengeleidehonden. Het opleidingscentrum maakt deel uit van de vzw ‘Het Federaal Werk De Vrienden der Blinden en Slechtzienden’ die gelegen is in Mons. We beschikken eveneens over een sociale dienst, werkzaam over gans Vlaanderen, die zorgt voor de ondersteuning van personen met een visuele beperking .

Het ultieme doel van de vereniging is om personen met een visuele beperking kosteloos een nieuw leven te schenken met meer onafhankelijkheid, assertiviteit en mobiliteit. Daarbij behoort ook het optimaliseren van de autonomie én deze mensen in staat te stellen om volledig deel te laten nemen aan het sociale, economische en culturele aspect van de samenleving.

De opleiding van een blindengeleidehond kost ongeveer 25 000 euro, waarvan de helft gesteund wordt door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Voor de andere helft rekenen we op de steun van onze samenleving door middel van meter-/peterschap, giften, dopjesinzameling, ... De hond zelf is volledig kosteloos voor de toekomstige gebruiker.

Heb je nog wat dopjes thuis liggen? Breng ze binnen in één van de verzamelpunten van Vrienden der Blinden! De dopjes worden verkocht als grondstof aan een recyclagebedrijf. De opbrengst van de dopjes wordt uitgedrukt per kilogram. Eén kilo is ongeveer gelijk aan 30 cent. Voor de volledige opleiding van een blindengeleidehond is er maar liefst 83 ton dopjes nodig.

© 2019 Vrienden der Blinden

Werking "Vrienden der Blinden"

De opleiding van een blindengeleidehond is meer dan een training.
Op de leeftijd van twee maanden worden de pups getest op hun aanleg voor het werk van geleidehond. De geschikte pups blijven 12 maanden in een pleeggezin, waar ze gesocialiseerd en opgevoed worden onder begeleiding. Alle kosten worden gedragen door het centrum.

Wanneer de jonge honden één jaar oud zijn, start hun opleiding in het centrum zelf. Dagelijks gaan ze op pad met metalen beugel en witte stok. Eerst wordt er getraind in een rustige omgeving en geleidelijk aan wordt uitgeweken naar verkeerssituaties met een hogere moeilijkheidsgraad. Deze opleiding duurt ongeveer acht maanden.

Uiteindelijk volgt de stage met het toekomstig baasje, waar de instructeur de baas en hond in hun vertrouwde werk- en woonomgeving begeleidt om de nodige trajecten aan te leren. Zolang de hond werkt als geleidehond, blijven de instructeurs ter beschikking om bij te sturen.

Algemeen blijft het centrum instaan voor nazorg tijdens de hele periode. Wanneer de hond met pensioen gaat, wordt dit eveneens vanuit het centrum begeleid.

Vrienden der Blinden
Vrienden der Blinden
Vrienden der Blinden
Vrienden der Blinden
Vrienden der Blinden
Vrienden der Blinden

Ontvang nieuws van Rotary Club Westerlo in uw mailbox!

Meld u hier gratis en eenvoudig aan