Home

Welkom bij Rotaryclub WesterloRotary International verenigt meer dan een miljoen mensen.
Samen zien we een wereld waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen om blijvende verandering te creëren - over de hele wereld, in onze gemeenschappen en in onszelf.

We ondernemen lokaal en wereldwijd actie.
Elke dag steken onze leden hun passie, integriteit en intelligentie in het voltooien van projecten die een blijvende impact hebben. We zetten door totdat we echte, duurzame oplossingen bieden.

Geen uitdaging is ons te groot.
Al meer dan 110 jaar hebben we culturen en verbonden continenten overbrugd om vrede te bevorderen, analfabetisme en armoede te bestrijden, schoon water en sanitaire voorzieningen te promoten en ziekten te bestrijden.


Ontdek en lees meer over onze club in Westerlo, onze activiteiten, de projecten die we steunen...

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Meld u hier aan op onze nieuwsbrief